Category: Post

  • INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA D’AUTOCONSUM SOBRE COBERTA DE 1.196,92 kWp

    INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA D’AUTOCONSUM SOBRE COBERTA DE 1.196,92 kWp

    A Friselva hem realitzat una instal·lació d’autoconsum sobre coberta, consistent en un camp fotovoltaic format per 2.602 mòduls de 460 Wp cadascun, creant així una instal·lació fotovoltaica de 1.196,92 kWp de potència pic. S’han instal·lat 9 inversors de 100 kW aconseguint una potència nominal total de 900 kW. Aquest projecte ha estat acollit al programa…